ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลฝ่ายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลฝ่ายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
.
วันนี้ (12 ก.พ.)ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นางสุภาเพ็ญ  ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สมาคมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกกองทัพภาคที่ 3 ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลฝ่ายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar