อำเภอเวียงป่าเป้า ขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

        เมื่อวันที่ (11 กุมภาพันธ์ 2567) ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ทุกพื้นที่ของอำเภอเวียงป่าเป้าขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและลดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดังนี้ 
        1. ฝ่ายปกครองบ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงกาหลง พร้อมด้วยจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ได้มีการจัดตั้งเวรยามและออกลาดตระเวนไฟป่าในบริเวณพื้นที่เสี่ยงฯ เพื่อป้องกันและลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันฯ 
       2. ฝ่ายปกครองบ้านปางมะขามป้อม หมู่ที่ 8 ตำบลสันสลี พร้อมด้วยจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำแนวกันไฟเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร
       3. ฝ่ายปกครองบ้านสันสลี หมู่ที่ 5 ตำบลสันสลีพร้อมด้วยจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำแนวกันไฟเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร 
       4. ฝ่ายปกครองบ้านทุ่งห้าเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสันสลี พร้อมด้วยจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำแนวกันไฟเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร 
       5. ฝ่ายปกครองบ้านป่าสัก หมู่ที่ 2 บ้านร่องกู่ หมู่ที่ 4 และบ้านสบลี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป่างิ้ว พร้อมด้วยจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำแนวกันไฟเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร 
       6. ฝ่ายปกครองบ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเวียงกาหลง พร้อมด้วยจิตอาสา และประชาชนในพื้นทีร่วมกันทำแนวกันไฟเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar