อำเภอแม่จัน เดินหน้าร่วมกันทำแนวกันไฟบนสันเขาตามแนวเขตหมู่บ้าน ปัองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5 ในพื้นที่

      เมื่อวันที่ (11 กุมภาพันธ์ 2567) นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่จัน ได้สั่งการให้นายสมชาย บัญชาพล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ไร่ และคณะกรรมการหมู่บ้าน,เยาวชนในหมู่บ้าน ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟบนสันเขาที่ติดแนวเขตของหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟป่าหมอกควันในพื้นที่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar