อำเภอพญาเม็งราย จัดชุดผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมทำแนวกันไฟพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในพื้นที่

        เมื่อวันที่ (11 กุมภาพันธ์ 2567) ภายใต้การอำนวยการของนายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย สั่งการให้กำนันตำบลไม้ยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6,10 ตำบลไม้ยา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส. แพทย์ สารวัตรกำนัน ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง ร่วมกันทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง และน้ำตกห้วยตาดทอง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar