อำเภอเทิงร่วมใจ  ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่  ( 11 ก.พ. 67 ) เวลา 09.00 น.  ภายใต้การอำนวยการของ นายวรายุทธ  ค่อมบุญ นายอำเภอเทิง ได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนจิตอาสา  บ้านทรายกาด หมู่ที่ 6 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  
          นอกจากนี้  ที่บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชร 2 ( แม่อิงฝั่งขวา )  พร้อมด้วยเครือข่ายควบคุมไฟป่า รวมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar