จังหวัดเชียงราย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (28 ก.พ.)ที่ศาลวัดดอยพระบาท ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระครูขันติพลาธร (บุญยวง ขนฺติพโล) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนชาวเชียงรายเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง 
.
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา สร้างคุณค่าให้ชีวิต ปฏิบัติตนเป็นคนดี และน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งครั้งต่อไปจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ วัดสันป่ายาง ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
.
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar