รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

       เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าหัวหน้าคณะทำงานติดตาม ตรวจเยี่ยม จุดตรวจ/จุดบริการ/ด่านชุมชน/ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย และแขวงทางหลวงที่ 1 โดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนง.ปภ.จ.เชียงราย เป็นเลขา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และมอบเครื่องดื่ม น้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค/บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเยี่ยม จุดตรวจป่าตึง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar