เชียงรายเข้มต่อเนื่อง เน้นมาตรการด่านชุมชน ดึงผู้นำหมู่บ้านช่วยปรามคนดื่มในพื้นที่ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันนี้ (14 เม.ย 67) ที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงควบคุมเข้มข้น เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.  2567 ของจังหวัดเชียงราย โดยมี หน่วยงานราชการ นายอำเภอ ผู้แทนอำเภอ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยที่ประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของวันที่ 13 เมษายน 2567 จังหวัดเชียงราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 15 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 13 ราย (เพศชาย 10 ราย หญิง 3 ราย) มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่รถจักรยานยนต์ ลักษณะทางที่เกิดอุบัติเหตุเป็นทางตรง ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สำหรับผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรการ “1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม)” ของวันที่ 12 เมษายน 2567 มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 2,317 ราย พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกกันน็อก รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และดื่มแล้วขับ 

ผลการดำเนินการตั้งด่านชุมชน ป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร มีการตั้งด่านชุมชน จำนวน 244 ด่าน พบผู้ดื่มแล้วขับจำนวน 36 ราย  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 8 ราย  และไม่สวมหมวกนิรภัยจำนวน 71 ราย 

ด้านนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำถึงการใช้มาตรการการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบว่าผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นถนนทางหลวง ซึ่งมีการสัญจรมากในช่วงต้นเทศกาล  และให้ปรับช่วงเวลาเข้มงวดมาตรการตามเทศกาล หรือกิจกรรมของพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน เข้มงวดการการใช้ถนนในหมู่บ้าน  ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชน ลูกบ้าน ดื่มไม่ขับ ไม่ใช้รถที่มีสภาพไม่ปลอดภัย ตรวจตราผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรม งานประเพณี และให้ดำเนินการจัดตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเจ้าของรถทุกคัน ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. และรับรู้ถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รณรงค์ให้ประชาชนมีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar