ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขอความร่วมมือ "งด" การปล่อยโคมลอยในเขตรอบสนามบินช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2565

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขอความร่วมมือ "งด" การปล่อยโคมลอยในเขตรอบสนามบินช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2565
    
วันนี้ (2 พ.ย. 65 ) ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง   นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่องการขอความร่วมมือ "งด" การปล่อยโคมลอยในเขตรอบสนามบินช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2565 โดยมีรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้า เช่น การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน พลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ ลูกโป่ง การปล่อยแสงเลเซอร์ และอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน และการมองเห็นของนักบิน โดยเฉพาะในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (บริเวณสนามบินและโดยรอบสนามบิน) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ และ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้บริการของอากาศยาน ท่าอากาศยาน และประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

สำหรับเขตปลอดภัยการเดินอากาศ ( "งด" การปล่อยโคมลอย  โคมไฟ  โคมควันพลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ ลูกโป่ง การปล่อยแสงเลเซอร์ และอากาศยาน ) ได้แก่ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล ตำบลบ้านดู่ ตำบลริมกก ตำบลรอบเวียง ตำบลเวียง ตำบลสันทราย ตำบลท่าสาย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลบัวสลี อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลดงมหาวัน  ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงชัย และอำเภอเวียงชัย ตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงรายเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535  และสำหรับพื้นที่นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ขอให้ผู้ที่ต้องการปล่อยโคมลอยฯ ตรวจสอบรายละเอียดในประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง "มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ โดยจะระบุรายละเอียดที่สามารถอนุญาตปล่อยได้ ระยะเวลาในการจุดและปล่อย ชนิด ขนาดและจำนวนของโคมลอย อีกทั้งการจะปล่อยโคมลอยนั้น ต้องดำเนินการขออนุญาตล่วงหน้าจากนายอำเภอแห่งท้องที่ ล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า 15 วัน

          หากผู้ใดกระทำการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันนอกสถานที่ที่ใด้รับอนุญาต หรือเป็นผู้จัดให้มีสถานที่จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดไนประกาศนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  5 ปีหรือปรับไม่เกิน สองแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar