จังหวัดเชียงราย เตรียมเปิด “กาดฮิมน้ำกก” วันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 65 นี้ มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 130 ร้านค้า

วันนี้ (14 พ.ย. 65) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้ามากกว่า 130 ราย เข้าร่วม
 
จังหวัดเชียงราย มีนโยบายจัดโครงการตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก”เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ซึ่งแนวคิดหลักในการดำเนินโครงการพัฒนาในตลาดชุมชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อยากให้คอนเซ็ปของงานออกมาเป็นเอกลักษณ์ล้านนาให้มากที่สุด ให้เป็นที่จดจำของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นภายในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ถึง 21.00 น. บริเวณถนนริมน้ำกก หลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม รวมถึงร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการประเภทสินค้า CPOT OTOP ร้านค้าธงฟ้า สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ มากกว่า 130 ร้านค้า ตลอดจนการแสดงดนตรีพื้นเมือง รำวงย้อนยุค การแสดงผลงานศิลปะนานาชาติ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai และจุดบริการอำนวยความสะดวกจุดพยาบาล 

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด พร้อมทั้งช่วยกันรักษาความสะอาด ความสงบ และให้ผู้ประกอบการร้านค้าร่วมใจกันแต่งกายชุดพื้นเมือง เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมความเป็นล้านนาให้คงอยู่สืบไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar