จังหวัดเชียงรายจัดงานเดินแบบแสดงชุดผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 8 มกราคม 2566 

เชียงรายจัดงานเดินแบบแสดงชุดผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
.
ค่ำวันนี้(8 ม.ค.)ที่สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเดินแบบแสดงชุดผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 8 มกราคม 2566 โดยมี นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วม
.
ด้วยจังหวัดเชียงรายจัดงานเดินแบบแสดงชุดผ้าไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทยภายใต้โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก " เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคม และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีอาชีพ มีรายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
.
ในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมเดินแบบจากภาครัฐ และภาคเอกชน กว่า 40 คน โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะอันดับหนึ่งและอันดับที่สอง ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวเชียงรายร่วมกันสวมใส่ผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ โดยไม่กำหนดสีผ้าอีกด้วย
.
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม