นายกเหล่ากาชาดเชียงราย  ลงพื้นที่พบปะสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ  ติดตามผลการขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

          วันที่ ( 20 ม.ค. 66 ) นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  ลงพื้นที่พบปะกับสมาชิกกิ่งกาชาด  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย   

          โดยมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจงภารกิจของกาชาด เหล่ากาชาด และกิ่งกาชาด ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ  และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ดำเนินงานขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย ภารกิจ บรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม  ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ  การรับบริจาคโลหิต  และปฏิบัติภารกิจตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย

          นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม แปลงปลูกผักสวนครัว ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อเป็นแหล่งอาหารลดรายจ่ายในครอบครัว เป็นแหล่งยาสมุนไพรรักษาโรค พึ่งพาตนเองได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่องต่อไป

                          ---------------------

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม