เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ประจำประเทศไทย ประกอบด้วย ประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก เดินทางเยือนจังหวัดเชียงราย และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

วันนี้ 23 มกราคม 2566 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ Mr. Remco van Wingaarden เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย  Ms. Sibille de Cartier d'Yves เอกอัครราชทูตเบลเยียม ประจำประเทศไทย และ Mr. Patrick Hemmer เอกอัครราชทูตสักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย เพื่อหารือ ขอข้อมูล  และประเมินสถานการณ์ในจังหวัดเชียงรายในหลายมิติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ด้วยสถานเอกอัครราชกลุ่มประเทศเบเนลักซ์  (ประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก) ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปตะวันตกที่ทำงานด้วยกัน  ได้เดินทางเดินมาเยือนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖  เพื่อพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเยี่ยมชมการทำงานของหลายหน่วยงาน เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ รวมถึงพบปะกับ NGO ด้วย เพื่อขอข้อมูล และประเมินสถานการณ์ในท้องที่ในหลายมิติ ทั้งทางด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย การท่องเที่ยว เศรษฐกิจท้องถิ่นการค้าชายแดน รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าหนีภาษี ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศ

โดย Mr.Remco van Wjngaarden เอกอัศรราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะฯ ได้กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาเยือนจังหวัดเชียงรายในวันนี้ หลังจากได้รับข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้าชายแดน ยาเสพติด และความมั่นคง จะนำข้อมูลไปสื่อสารต่อว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว ไม่มีปัญหาเรื่องการค้าชายแดน มีการดำเนินการในการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญจังหวัดเชียงราย มีความปลอดภัยสูง พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่ร่วมต้อนรับ ที่ได้มารับตำแหน่งในพื้นที่ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar