"สหไพบูลย์" ถวายที่ดินมูลค่า กว่า 400 ล้าน ให้วัดห้วยปลากั้ง เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนาธุระพบโชคนานาชาติภิกษุ

          วันที่ ( 23 ม.ค. 66 )  เวลา 09.09 น. พระภาวนาโกศลเถร วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานรับมอบที่ดิน 111 ไร่แทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  ซึ่งถวายโดยนายไพบูลย์ เลาพงษ์สิต  ประธานกรรมการบริหารฯ บริษัทในเครือ สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์  และนางหยินผิน เลาพงษ์สิต  พร้อมครอบครัว  ซึ่งได้ถวายที่ดินที่ติดกับที่วัดวัดห้วยปลากั้งให้กับวัดห้วยปลากั้ง  ตำบลริมกก  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จำนวนกว่า  111 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท   เพื่อจัดสร้างศูนย์วิปัสสนาธุระพบโชคนานาชาติภิกษุ  ให้นักบวชทั่วโลกได้มาปฏิบัติธรรม  ซึ่งจะมีพระทุกนิกาย ทั่วโลกมาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้  เเละจะมีการจัดสร้าง "พระยูไลอมิตาภา" ขนาดหน้าตัก 121 เมตร สูง 212 เมตร ในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

            โอกาสนี้ นายไพบูลย์  เลาพงษ์สิต และนางหยินผิน เลาพงษ์สิต  พร้อมครอบครัวยังได้ถวายปัจจัยในการสร้าง "พระยูไลอมิตาภา" ในเบื้องต้นอีก 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาท )   ซึ่งมีนางภัทรวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นางสุภาเพ็ญศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

          สำหรับพระอมิตาภพุทธะ หรือ พระยูไล คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวจีน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

 

ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar