จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กรอ. ครั้งที่ 1/2566 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กรอ. ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย

——————————————————————————

วันนี้ (23 ม.ค.66) ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุม   

.

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งในที่ประชุมได้หารือกัน โดยใช้แนวคิดการปฏิบัติงานในรูปแบบ Change for Good เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าไทย การปลูกผักสวนครัวตามโครงการพระราชดำริ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ” ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และการรายงานสภาวะทางเศรษฐกิจ มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ อีกทั้งในที่ประชุมยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมืองสุขภาวะ (Wellness) ตลอดจนให้คณะทำงานมีบทบาทในการขับเคลื่อนกรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด และร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ 2566 รวมถึงเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยว และประเด็นด้านชายแดน ในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ด้านระบบโลจิสติกส์ อีกด้วย

.

โดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายได้กล่าวถึงภาวะเศรฐกิจของจังหวัดเชียงรายในปี 2565 ไว้ว่า เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายนั้นมีการขขายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการใช้จ่ายและผลิต รวมถึงนโยบายของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น โครงการคนละครึ่ง เที่ยวด้วยกัน ฯลฯ และหลังจากที่สถานะการโควิด-19 คลี่คลายลงปลายปี 2565 ซึ่งการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายนั้นก็มีการขยายตัวมากขึ้น

.

ในการนี้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กำชับคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนาเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายต่อไป

 

/////////////////////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar