ราชภัฏเชียงราย จัดแรลลี่เหนือสุดแดนสยาม ปีที่ 2 เส้นทางเชียงราย-เชียงแสน-เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง)

ราชภัฏเชียงราย จัดแรลลี่เหนือสุดแดนสยาม ปีที่ 2 เส้นทางเชียงราย-เชียงแสน-เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง) 
.
วันนี้(28ม.ค.)ที่บริเวณถนนหน้า สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 2023 แรลลี่เหนือสุดแดนสยามปีที่ 2 โดยมีผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะประธานคณะทำงาน นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
.
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมรณรงค์กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยภายใต้ทศวรรษที่สองความปลอดภัยทางถนนปฏิญญา stockholm ภายใต้ KEYWORD 50 BY 30 รณรงค์การขับขี่ใช้ความเร็ว ในเขตชุมชนความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รณรงค์การหยุดรถในทางข้ามหรือทางม้าลายให้คนเดินเท้า รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์เปิดไฟใส่หมวก 100 เปอร์เซนต์
.
เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเส้นทางแรลลี่ที่จัดขึ้นใช้การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬารูปแบบแรลลี่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำกีฬาและการท่องเที่ยวมาสร้างกิจกรรมร่วมกัมโดยมีการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โควิด - 19 อีกด้วย
.
โดยครั้งนี้ใช้เส้นทางท่องเที่ยวเชียงราย-เชียงแสน–เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง) เพื่อเปิดเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง) สปป.ลาว และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และท่องเที่ยวต่อไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน(ต้นผึ้ง) สปป.ลาวได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ชมความงามของวัดพระธาตุผาเงา แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเชียงแสนวัดป่าสัก และวัดเจดีย์หลวง เดินทางต่อไปยังด่านพรมแดนชั่วคราวด่านสบรวก นั่งเรือท่องเที่ยวลำน้ำโขงชมทิวทัศน์ 3 ประเทศ เยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ ร่วมงานเทศกาลดอกงิ้วบาน ณ สปป.ลาว และเดินทางกลับประเทศไทยสู่จุดสิ้นสุดที่ บริเวณสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อไป
/////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar