จังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันลูกทุ่งแสงสี TO BE NUMBER ONE ณ เวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย

          วันที่ 28 มกราคม 2566 โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดการแข่งขันลูกทุ่งแสงสี TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ด้านการเต้นในแนวเพลงลูกทุ่งและแสดงความสามารถต่อหน้าสาธารณชน   โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 11 ทีม จาก 10 โรงเรียน และ 1 สถาบันสอนเต้น ได้แก่
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
โรงเรียนพานพิทยาคม
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
สถาบันสอนเต้น TDC เชียงราย

การแข่งขันลูกทุ่งแสงสี TO BE NUMBER ONE มีทีมที่ได้รับรางวัล เป็นทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลตามลำดับ ดังนี้

🏆รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
🥈รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
🥉รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3. โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 
🏅ชมเชยอันดับ 1. โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ทุนการศึกษา 1,500 บาท 
🏅ชมเชยอันดับ 2. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  ทุนการศึกษา 1,500 บาท

ในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท่านพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัล  และ นายแพทย์ ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ท่านศัดดิ์ดา ธานินทร์ ผู้ช่วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และท่าน บรรจง ปะสาวะโพธิ์ หัวหน้างานยาเสพติดและสุขภาพจิต ร่วมให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าแข่งขัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar