ซื้อหวยกับสลากดิจิทัล ในราคา 80 บาท ง่ายๆกับแอพเป๋าตังค์ ขยายโอกาสผู้ขาย สร้างความเป็นธรรมผู้ซื้อ

จากปัญหาสลากแพงที่เรื้อรั้งมาหลายปี และช่องโหว่ทั้งปัญหาวงจรสลาก ช่องทางการจำหน่าย ปัจจัยต่าง ๆ ล้วนทำให้รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ปัญหาปราบปรามสลากเกินราคาควบคู่ เพื่อแก้ไขและบรรเทาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้ค้ารายย่อยและผู้ซื้อมา โดยในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานกองสลากได้มอบของขวัญปีใหม่เป็น “โครงการสลาก 80” ซึ่งเริ่มจำหน่วยงวดแรก 17 มกราคม 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี พร้อมขยายภูมิภาค 1,000 จุดทั่วประเทศ
สำหรับโครงการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัล ที่จำหน่ายงวด 16 มิถุนายน 2565 เป็นงวดแรกนั้น ทางกองสลากฯ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และ “เป๋าตัง” ในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มสลากดิจิทัล (Digital Lottery)
สำหรับข้อดีของการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานนั้น ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากได้ในราคา 80 บาท มีสลากให้เลือกซื้อเลขได้มากขึ้น มีช่องทางที่สะดวกและเชื่อถือได้ เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐที่มีความปลอดภัย สลากที่ซื้อก็มีการบันทึกข้อมูลไว้ แสดงสิทธิในตัวสลาก ไม่ต้องกังวลหากสลากหาย หรือการเรียกร้องสิทธิในตัวสลาก 
ในส่วนของผู้ขาย มีช่องทางในการขายเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งจากเดิมที่อาจจะขายบนแผงหรือเดินเร่ขาย มาเป็นขายบนแพลตฟอร์มซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขาย เนื่องจากอัตราในการเห็น (eyeballs) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีโอกาสถูกเลือกซื้อมากกว่าการวางขายแค่บนแผงของตัวเอง อีกทั้งเวลาในการขายมากขึ้น (06.00-23.00) ทุกวัน จนถึงก่อน 14.00 น.ของวันออกรางวัล ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) 
อย่างไรก็ตามการจำหน่าย  "สลากดิจิทัล" 80 บาท ผ่านแพลตฟอร์ม เป็นเพียงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเท่านั้น แต่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายยังคงเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่นเดียวกับในปัจจุบันที่จำหน่ายผ่านบุคคลถึงบุคคล นั่นคือ เป็นประเภทไม่สมทบเงินรางวัล และเป็นการจำหน่ายผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายเช่นเดิม โดยการสแกนสลากเข้าระบบแพลตฟอร์ม ส่วนสลากฯ ฉบับจริง จะเก็บไว้ที่สำนักงานสลากฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการจ่ายเงินรางวัล ซึ่งยังคงรูปแบบเดิมเช่นเดียวกัน โดยใช้สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบ (ฉบับจริง) เป็นหลักฐานในการขอรับเงินรางวัลของผู้ถูกรางวัล หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยโดยจะมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 1


 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar