สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

      วันนี้ (21 มีนาคม 66) ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” และมอบเงินสนับสนุนให้กับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้โอวาท โดยมี พระครูขัติพลาธร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น ได้ให้พรประพรมน้ำมนต์ และกราบสักการะองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ดร. ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ 
       นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ได้จัดส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม จำนวน 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย นักกีฬา 159 คน และเจ้าหน้าที่ 46 คน รวมทั้งสิ้น 205 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยขอให้นักกีฬาทุกคน ทุกประเภท เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากันอย่างเต็มความสามารถ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นำชัยมาสู่จังหวัดเชียงรายให้ได้
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar