กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023  คาดเงินหมุนเวียนกว่า 3 หมื่นล้านบาท

วันนี้ ( 22 มีนาคม 2566) ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นั่งหัวโต๊ะเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดยจังหวัดเชียงรายพร้อมแสดงศักยภาพความเป็นเมืองศิลปะ โดยนางสุภาพรรณ  หมั่นเจริญ  นายวราดิศร อ่อนนุช  นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย และนางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุม
นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย พร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้าน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานมาระยะหนึ่งแล้ว การจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ถือเป็นโอกาสของจังหวัดเชียงราย ที่จะได้แสดงศักยภาพในฐานะเจ้าของพื้นที่ยังเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดให้จังหวัดเชียงรายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอการเตรียมงานแถลงข่าว ซึ่งจะมีการเปิดแนวคิดการจัดงาน และเปิดตัวศิลปิน ชุดแรก 20 คน การเตรียมพื้นที่แสดงงาน การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลของศิลปิน การระดมทุนและบริหารสิทธิประโยชน์ การสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมถึงการเตรียมรับนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมด้านที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการเตรียมการพิธีเปิดงาน  ซึ่งมีกำหนดเปิดงาน 9 ธันวาคม 2566 และจัดงานต่อเนื่อง 5 เดือน จนถึง 30 เมษายน 2567 คาดว่า จะมีผู้สนใจร่วมชมงานและเดินทางมาท่องเที่ยวในเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน สร้างงานมากกว่า 8,000 อัตรา มีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar