เหล่ากาชาดเชียงราย รวมใจจัดโครงการวัดสายตาประกอบแว่น เพื่อผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 66 ที่โรงพยาบาลห้วยปลากั้งเชียงราย

วันนี้ 22 มีนาคม 2566 ที่โรงพยาบาลห้วยปลากั้ง อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเชียงราย พระไพศาลประชาทร วิ. หรือพระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้อนุโมทนา และบรรยายธรรมให้แก่ชาวบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดโครงการ และมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการวัดสายตาประกอบแว่น เพื่อผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยนายทรงศักดิ์ วลัยใจ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานต่อปรธาน พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หน่วยงานราชการ และประชาชนเข้าร่วม

นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าโครงการวัดสายตาประกอบแว่น เพื่อผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรสาธารณกุศล เพื่อมนุษยธรรมหน้าที่เป็นตัวแทน ของสภากาชาดไทย ในส่วนภูมิภาค มีภารกิจหลักในการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่มีความเดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยเล็งเห็นพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีประชาชนผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเป็นจำนวนมาก หากได้รับการช่วยเหลือในการตรวจสายตาและตัดแว่นสายตาจะสามารถช่วยให้มองเห็นชัดเจนขึ้น และสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

นายทรงศักดิ์ วลัยใจ ปลัดจังหวัดกล่าวว่า หลังได้ดำเนินการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่พบว่ามีประชาชนผู้ยากไร้หลายราย มีรายได้ต่ำกว่า 40,000 บาท / คน / ปี ซึ่งถือว่ารายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. ซึ่งส่วนหนึ่งมีปัญหาทางด้านสายตาและการมองเห็น ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการสวมใส่แว่นสายตา โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนและกลุ่มเปราะบาง ที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย แม่จัน แม่ลาวและอำเภอเวียงชัย อำเภอละ 50 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ มีบัตรสวัสติการแห่งรัฐ มีผู้นำชุมชนรับรองว่ายากจน เป็นผู้ที่มีบัตรผู้พิการ และการมองเห็นด้วยตาว่าพิการ

ทั้งนี้โครงการวัดสายตาประกอบแว่น เพื่อผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2566 ณ ที่โรงพยาบาลห้วยปลากั้ง อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเชียงราย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar