มูลนิธิกาญจนบารมี จัดรถเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2566) นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ หัวหน้าหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่หน่วย (ภาคเหนือ) ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย บุคลากรสาธารณสุขที่ร่วมปฏิบัติงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เข้าร่วมพิธี
         นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในครั้งนี้พบว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทย และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆ ซึ่งจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด (Early Detection) ซึ่งการตรวจมี 3 วิธี คือ 1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง   2. ตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ 3. การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram)
        สำหรับอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งของประเทศไทย มะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม รองลงมาได้แก่มะเร็งปอด มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ ในการนี้ มูลนิธิกาญจนบารมี ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2566  เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ได้นำขบวนรถเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จำนวน 4 คัน ประกอบด้วย รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง (รถ Mammogram) 2 คัน รถตรวจและสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คัน รถนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม 1 คัน 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar