ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปณท.เข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้ว่าฯ เชียงราย พร้อมแนะนำบริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะดิจิทัลภาครัฐ สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา

วันนี้ (20 พ.ย.66) ที่รับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย (ปณท.) จำกัด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมแนะนำบริการตู้ไปรษณีย์ดิจิทัลภาครัฐ (Digital Mailbox) ภายใต้บริการ Prompt Post ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นการบริการรูปแบบใหม่ของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นช่องทางในการรับ – ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลาให้กับประชาชนในการใช้ รวมถึงการบริการของภาครัฐ เช่น การยื่นคำขออนุญาต ขออนุมัติ ขอจดทะเบียน ขอขึ้นทะเบียน ขอจดแจ้ง ขอรับรอง ขอความเห็นชอบ ขออุทธรณ์ ขอร้องทุกข์ เป็นต้น 

ความอัจฉริยะของตู้ไปรษณีย์ดิจิทัลภาครัฐ สามารถใช้พิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคล (eKYC/Authentication) ซึ่งเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสารในรูปแบบดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงบริการตู้ไปรษณีย์ดิจิทัล (Digital Postbox) สำหรับการรับ – ส่ง และจัดเก็บเอกสารที่สำคัญ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบนิเวศที่ปลอดภัย โดยผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บเอกสารสำคัญได้เป็นหมวดหมู่ บนระบบ Cloud อาทิ เอกสารใบรับรอง ใบอนุญาต และอื่นๆ ตลอดจนบริการ Trust Service เป็นบริการสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความแท้จริงของเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตน และมีระบบ Certificate Authority (CA) สำหรับการลงนาม ในหนังสือในรูปแบบบุคคล หรือลงนามโดยองค์กร 

ทั้งนี้ บริการ Prompt Post สามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมจากความสามารถหลัก เพื่อให้สนองตอบต่อรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมการให้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างครบวงจร (One-stop Service) ในอนาคต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาของเศรษฐกิจ สังคมและประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 อีกด้วย


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar