องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงชายแดน ในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

      วันนี้ (7ธ.ค.66) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านโจ้โก้ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ส่วนหน้าเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
       ในการนี้มีการเชิญถุงพระราชทาน จำนวนรวม 56 ถุง ไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ดังนี้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 จำนวน 6 ถุง ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโจ้โก้ จำนวน 10 ถุง ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหัวกว๊าน จำนวน 10 ถุง ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านธารทอง จำนวน 10 ถุง กองร้อยทหารพรานที่ 3101 จำนวน 10 ถุง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จำนวน 10 ถุง โอกาสนี้ องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคง และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาให้แก่พื้นที่แห่งนี้ต่อไป
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar