อำเภอแม่ลาว จัดชุดดับไฟป่าของหมู่บ้านออกลาดตระเวนและจัดทำแนวกันไฟ ปัองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5 ในพื้นที่

      เมื่อวันที่ (12 กุมภาพันธ์ 2567) นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว ได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ ตำบลโป่งแพร่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง ต.ดงมะดะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร ต.ดงมะดะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าของหมู่บ้าน ออกดำเนินการลาดตระเวนและจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar