ผู้ว่าฯเชียงราย นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

ผู้ว่าฯเชียงราย นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

 

        เช้าวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ พระอุโบสถ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ร่วมพิธีสวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา ตักบาตรข้าวสุก พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

 

            โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนา สวดเจริญพระพุทธมนต์ และนำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญสมาธิภาวนา

 

 

วันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ "วันมาฆบูชา" ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือน กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม

 

วันมาฆบูชาได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นพร้อมกัน คือพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง 

 

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติ คือการ"ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar