จังหวัดเชียงราย สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2567

วันนี้ (12 เม.ย 67) นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงควบคุมเข้มข้น เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.  2567 ของจังหวัดเชียงราย โดยมี หน่วยงานราชการ ผู้แทนอำเภอ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
.
โดยที่ประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของวันที่ 11 เมษายน 2567 จังหวัดเชียงราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 7 ราย (เพศชาย 4 ราย หญิง 3 ราย) มีผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง  1 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ อายุ 60 – 69 ปี และเป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งหมด
.
สำหรับผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรการ “1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม)” ของวันที่ 11 เมษายน 2567 มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 2,255 ราย พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกกันน็อก ดื่มแล้วขับ และรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย สถิติคดีที่ศาลสั่งให้เข้าสู่กระบวนการควบคุมประพฤติ จำนวน 2 คดี มีการตั้งจุดตรวจหลักทั้งหมด 34 จุดตรวจ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1,093 คน
ผลการดำเนินการตั้งด่านชุมชน ป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร มีการตั้งด่นชุมชน จำนวน 244 ด่าน พบผู้ดื่มแล้วขับจำนวน 5 ราย  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5 ราย  และไม่สวมหมวกนิรภัยจำนวน 38 ราย 
.
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุมกล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะจุดตรวจ จุดสกัด ด่านชุมชน ขอให้นำสถิติช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุ มาปรับเป็นแผนใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งให้เพิ่มความเข้มข้นของการปฏิบัติในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด รวมถึงใช้มาตรการ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการจำหน่ายให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มาตรการการโดยใช้ด่านชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว หรือเส้นทางที่มีการสัญจรของประชาชนเป็นจำนวนมาก ตรวจตราผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน หรือออกนอกพื้นที่ เพื่อช่วยกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อไป

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจจุดบริการ ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ประกอบด้วย  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงที่ 1 และสนง.ปภ.จ.เชียงราย ณ จุดตรวจบ้านป่าตึง หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ พร้อมมอบเครื่องดื่ม น้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค บริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar