รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดบริการ/ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าคณะทำงานติดตาม ตรวจเยี่ยม จุดตรวจ/จุดบริการ/ด่านชุมชน/ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย /วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย/ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ /ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย /ผู้แทนผู้อำนวยการ สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย โดยผู้ช่วยหัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย เป็นเลขา ตรวจเยี่ยม ได้ให้กำลังใจ มอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และมอบเครื่องดื่ม น้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค/บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเยี่ยม 

1. จุดตรวจตู้ยามบ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ 1 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

2. จุดตรวจบ้านถ้ำปลา บ้านถ้ำ หมู่ 3 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย 

3. จุดตรวจบ้านเกาะผาคำ สามแยกเกาะผาคำ ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสน 

4. จุดตรวจห้วยเย็น บ้านห้วยเย็น หมู่ 7 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ 

5. จุดตรวจบ้านท่าเจริญ หมู่ 10 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ

6. จุดตรวจบ้านห้วยเอียน หมู่ 6 ตำบลหงาว อำเภอเวียงแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar