ปลัด อ.เชียงของ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการแร่ลิกไนต์

เชียงของ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการแร่ลิกไนต์

 

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2567 นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเชียงของ มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการแร่ลิกไนต์ใกล้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของ หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เทศบาลตำบลสถาน สาธารณสุขอำเภอเชียงของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถาน และผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่ทุ่งหมด หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน จากการตรวจสอบ ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) ของสำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 07/2567 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 ตั้งอยู่เลขที่ 209/2 หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน โดยมีบริษัท เทค ซัพพลาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ 639/220 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าของ

 

และพบกองแร่ลิกไนต์ 2 กอง มีผ้าใบปิดคลุม 1 กอง รถแบคโฮ จำนวน 2 คัน และสำนักงานชั่วคราว 1 หลัง ไม่พบการขุดตัก ขนย้ายแร่ลิกไนต์ เนื่องจากตัวแทนบริษัทฯ แจ้งว่าได้หยุดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567

.

โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหินพ.ศ. 2560 ให้ผู้ถูกร้องทราบ และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 และจัดให้มีระบบควบคุมฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและควบคุมเสียง รวมถึวจัดให้มีการฉีดพ่นน้ำในอากาศจะช่วยลดฝุ่นละอองและเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ลิกไนต์ให้บ่อยครั้ง


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar