เชียงรายเข้ม เน้นมาตรการด่านชุมชน ดึงผู้นำหมู่บ้านช่วยปรามคนดื่มในพื้นที่ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

เชียงรายเข้ม เน้นมาตรการด่านชุมชน ดึงผู้นำหมู่บ้านช่วยปรามคนดื่มในพื้นที่ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันนี้ (13 เม.ย 67) ที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงควบคุมเข้มข้น เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.  2567 ของจังหวัดเชียงราย โดยมี หน่วยงานราชการ นายอำเภอ ผู้แทนอำเภอ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ส่วนกลาง โดยมี พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ 

โดยที่ประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของวันที่ 12 เมษายน 2567 จังหวัดเชียงราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 14 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 12 ราย (เพศชาย 5 ราย หญิง 7 ราย) มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นเพศชาย 2 ราย เพศหญิง 1 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่รถจักรยานยนต์ ลักษณะทางที่เกิดอุบัติเหตุเป็นทางตรง ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สำหรับผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรการ “1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม)” ของวันที่ 12 เมษายน 2567 มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 2,317 ราย พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกกันน็อก รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และดื่มแล้วขับ คดีที่ศาลสั่งให้เข้าสู่กระบวนการควบคุมประพฤติ จำนวน 26 คดี 
ผลการดำเนินการตั้งด่านชุมชน ป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร มีการตั้งด่นชุมชน จำนวน 244 ด่าน พบผู้ดื่มแล้วขับจำนวน 8 ราย  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2 ราย  และไม่สวมหมวกนิรภัยจำนวน 80 ราย 

ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้รายงานผลการสอบสวน กรณีเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  โดยมีนางสาวมินทิรา ภดาประสงค์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นผู้รายงาน สืบเนื่องจากวันที่ 12 เมษายน เวลาประมาณ 01.00 น. ได้เกิดอุบัติเหตุ บริเวณถนนบ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเหตุรถกระบะเสียหลักชนกับต้นไม้ข้างทาง ทำให้มีผู้บาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิต จำนวน 2 ราย จากการสอบสวนอุบัติเหตุพบว่าผู้ขับขี่ใช้ความเร็วในการขับรถ และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ประกอบกับถนนมีความมืด ส่วนผลของแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ระหว่างรอผลตรวจ

.

สำหรับแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น ทางอำเภอได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งป้ายเตือนความเร็ว และประสานหมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนเพิ่มเติมต่อไป


ด้านนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำถึงการใช้มาตรการการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบว่าผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นถนนทางหลวง ซึ่งมีการสัญจรมากในช่วงต้นเทศกาล  และให้ปรับช่วงเวลาเข้มงวดมาตรการตามเทศกาล หรือกิจกรรมของพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน เข้มงวดการการใช้ถนนในหมู่บ้าน  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ลูกบ้าน ดื่มไม่ขับ ไม่ใช้รถที่มีสภาพไม่ปลอดภัย ตรวจตราผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรม งานประเพณี และให้ดำเนินการจัดตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเจ้าของรถทุกคัน ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. และรับรู้ถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รณรงค์ให้ประชาชนมีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar