นายอำเภอเวียงแก่น มอบหมายให้ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ ออกลาดตระเวนหลังพบมีไฟป่าในพื้นที่ตำบลหล่ายงาว

       เมื่อวันที่ (21 เมษายน 2567) ภายใต้การอำนวยการของ นายสุพจน์  ลังกาวีระนันท์ นายอำเภอเวียงแก่น ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส อำเภอเวียงแก่น ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดอาสาดับไฟป่า บ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว ออกลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่เกิดไฟป่า ป่าชุมชนหมู่บ้าน เขตรอยต่ออำเภอเชียงของ ผลการปฏิบัติ
พบไฟป่ากำลังขยายเป็นบริเวณกว้าง จึงได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อไม่ให้เข้าพื้นที่ทางการเกษตรของราษฏร และควบคุมไฟป่าให้อยู่ในพื้นที่จำกัดแล้ว              


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar