ปภ.เชียงราย สาขาเชียงของ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งประจำปี 2567

         เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุรพงษ์ มาลาวิลาศ หน.สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งประจำปี 2567 อบต. แม่เปาอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยได้ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการสาธารณภัยในประเทศไทย / พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาภัย พ.ศ 2550/ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 54 คน


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar