คปภ.เชียงราย จัดโครงการเสริมสร้างพันธมิตร และพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ

คปภ.เชียงราย จัดโครงการเสริมสร้างพันธมิตร และพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมเชียงของดาว 7 แฉก อำเภอเชียงของ นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างพันธมิตร และพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ ประจำปี 2567 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่อำเภอเชียงของ เข้าร่วมอบรม

สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างพันธมิตร และพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย ให้แก่บุคลากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทั่วประเทศ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในที่ว่าการอำเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย เพื่อเป็นเครือข่ายคุ้มครองประชาชนด้านการประกันภัย และนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผลต่อชุมชน โดย สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย ได้เลือกอำเภอเชียงของเป็นอำเภอนำร่อง ภายในการอบรมมีการจัดกิจกรรมมอบและสนับสนุนหมวกนิรภัย กิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “ การใช้สิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างคุ้มค่าหากเกิดภัย” และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัย จำนวน 10 หน่วยงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar