พช.เชียงราย สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแปรรูปแก่ผู้ประกอบการผ้า ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เพิ่ม

       เมื่อวันที่ (13 พฤษภาคม 2567) นางอำไพ บัวระดก พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ได้พบปะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมผ้าทอและผ้าพื้นถิ่น ด้วยอัตลักษณ์จังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและผ้าพื้นถิ่น ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายปรีชา ปวงคำ อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ
       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและผ้าพื้นถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
      1.เทรนด์โลกกับการพัฒนาผ้าทอผ้าพื้นถิ่น วิถีใหม่อย่างยั่งยืน 
      2.การพัฒนาเทคนิคผ้าทอผ้าพื้นถิ่น ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
     3.Workshop “วิเคราะห์ศักยภาพ การกำหนดโจทย์แนวคิดผลิตภัณฑ์ ความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหา” 
     4.การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ชุมชน
     5.Workshop “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าทอผ้าพื้นถิ่นด้วยอัตลักษณ์” 
#เชียงราย #ส่งเสริมผ้าทอและผ้าพื้นถิ่น #ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเชียงราย #Chiangrai #CDD #OTOP #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #เศรษฐกิจสร้างสรรค์ #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #Chiangrai #ChangeforGood #CDD #MOI #CDDChiangrai #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar