ฝ่ายปกครองตำบลทานตะวัน อำเภอพาน บูรณาการร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อแก้ไขแและป้องกันปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมต่างๆ ในชุมชน

       เมื่อวันที่ (14 พฤษภาคม 67) ภายใต้การอำนวยการของ นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง โดยนายวิทูรย์ ดาสา กำนัน ตำบลทานตะวัน หัวหน้าตู้ยาม ผญบ. ผช. แพทย์ สารวัตร ผรส. อส. สำรอง ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อแก้ไขแและป้องกันปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมต่างๆ ในชุมชน ณ หน้าหอประชุมบ้านท่าหล่ม หมู่ 11 (หน้า ร ร บ้านท่าหล่ม ) ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar