ผบ.มทบ. 37 ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจน้องๆ ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2567 และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (Big Cleaning Day)

         พลตรี บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ในฐานะผู้อำนวยการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2567 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจน้องๆ ทหารใหม่ทุกนายว่า ขอให้มีความอดทน และมีวินัย สามารถผ่านการพ้นการฝึกตามหลักสูตรการฝึกได้อย่างปลอดภัย โดยได้เน้นย้ำผู้ฝึกและครูฝึกทุกนาย กำกับดูแล พบปะ พูดคุยกับทหารใหม่อย่างใกล้ชิด 
        จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงประกอบเลี้ยงและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ โดยได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ ณ โรงประกอบเลี้ยง กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 37 เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ สร้างความใกล้ชิดและขวัญกำลังใจให้ทหารใหม่ ได้อย่างดียิ่ง ภายใต้คำว่า “กองทัพบกดูแลน้องคนสุดท้อง” 
         โอกาสนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 โดย พล.ต. บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (Big Cleaning Day) โดยได้มอบหมายให้ พ.อ. ปรัษฐา ครามะคำ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 จิตอาสา 904 กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร้อย.มทบ.37 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (Big Cleaning Day) ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง ก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar