กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน "สภากาแฟ " ครั้งที่ 3 พบปะหาข้อราชการ ปี 65

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน "สภากาแฟ " ครั้งที่ 3 พบปะหาข้อราชการ ปี 65

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมหารือ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย (ขัวพญาเม็งราย)

     สำหรับงาน "สภากาแฟ " ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการในท้องถิ่นได้พบปะ ปรึกษาหารือปัญหา การบริหารข้อราชการสำคัญ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวในกิจกรรมสภากาแฟครั้งนี้ ในประเด็น การขุดลอกเหมืองสายแม่น้ำกกสายเก่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นหันมาออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น และด้านสถานการณ์โควิด เรื่องมาตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การขับเคลื่อนส่งเสริมและฟื้นฟู การท่องเที่ยวของจังหวัดเขียงราย รวมถึงบริหารจัดการวัคซีน โดยเร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี ด้านนโยบายไฟป่าและหมอกควัน ตามประกาศของจังหวัดเชียงรายได้ขอความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันงดเผาในที่โล่งทุกประเภท เป็นเวลา 60 วัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 65 เพื่อลดการสะสมของหมอกควัน และฝุ่นละออง รวมถึงนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ผ่านแอพพลิเคชั่น “BurnCheck” อีกทั้งในการรณรงค์การสวมใส่ผ้าพื้นเมือง เครื่องแต่งกายประจำจังหวัดเชียงราย จากการประชุมหารือของหน่วยงานหลายฝ่ายที่ผ่านมา ได้ขอสรุปให้ใช้ลายเชียงแสนหงส์ดำ เป็นลวดลายผ้าประจำจังหวัด และใช้สีม่วงเบอร์ 10 คือ “ สีม่วงขาบ ” หรือ “ สีม่วงบัวสาย ” เป็นสีของเครื่องแต่งกายประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปออกแบบตัดเย็บชุดพิธีการ หรือชุดลำลองเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ และใช้ในงานพิธีต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม