จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๕ “๒๐๐๔ ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”

💠จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๕ “๒๐๐๔ ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”

🔸ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

🔸ณ พระธาตุดอยตุง วัดน้อยดอยตุง และวัดศาลาเชิงดอย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar