คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 11/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

📣📣คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 11/2565

.

📣📣เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม