(สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME ภาคเหนือภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME ภาคเหนือภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
.
วันนี้ (17 ม.ค. 66) ที่ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดการประชุมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME ภาคเหนือ โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม
.
 ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME ภาคเหนือ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงการส่งต่อผู้ประกอบการในการพัฒนาตัวผู้ประกอบการ ในด้านองค์ความรู้  การพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลากรในพื้นที่ การพัฒนาช่องทางการตลาด การขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ และเอกชนในพื้นที่
ภายในงานมีกิจกรรม การประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพธุรกิจด้วยระบบ SME Scoring โครงการหนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ (SME ONE ID) และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์การออม การส่งเสริมการประกอบธุรกิจสินเชื่อ การให้คำปรึกษาทางการเงินหรือส่งเสริมวินัยการเงินแก่ประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การออกบูทแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน
.
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME โดยภาพรวม โดยมีการช่วย SME  3 เรื่องใหญ่ คือเรื่องของโอกาสและตลาด SME มีมาตรการในการหาตลาดให้กับผู้ประกอบการ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน เสริมศักยภาพให้ SME มีความเข้มแข็ง อีกทั้งเชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านทางเครือข่าย เข้าถึงแหล่งทุนที่มีศักยภาพในธุรกิจ 
.
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวต่อไปว่า สำหรับมาตรการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน ทาง สสว. ได้มีโครงการ SME ปังตังได้คืน ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 80 ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพของ SME เพียงแต่เป็น SME ตามเขื่อนไข โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถช่วยเหลือ SME ได้กว่า5,000 ราย และปัจจุบันมี SME ที่มาขอรับเงินอุดหนุนแล้ว 2,000 กว่าราย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและดำเนินการได้ ผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ของ สสว. และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น SME connext เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ สสว. อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar