คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามผลความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และ 2566

คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามผลความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และ 2566

วันนี้ (25 เมษายน 2566) พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมคณะได้เดินทางติดตามผลความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)โดยมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
โดยคณะทำงานได้ร่วมหารือข้อราชการและรับฟังประเด็นนโยบายสำคัญ รวมถึงผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2565 และ 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองPM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย รวมถึงปัญหาสำคัญของจังหวัดที่ต้องการรับการช่วยเหลือและแก้ไขจากรัฐบาล
จากนั้นพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายและพบประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ได้แก่โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านก๋อไก่ บ้านป่าตึง หมู่ที่8 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับงบประมาณเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 งบประมาณ 242,000 บาท จากนั้นเดินทางไปพบไปติดตามโครงการและพบปะประชาชน ที่บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ซึ่งได้รับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ตัวยู) ได้รับงบประมาณเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 งบประมาณ 499,000 บาท
พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯ กล่าวว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายเพื่อทราบถึงการทำงานของหน่วยราชการต่างๆในจังหวัดเชียงราย และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องโดยเฉพาะปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปัญหาฝุ่นPM 2.5 ที่เกิดขึ้นในขนะนี้ อีกทั้งเรื่องการเตรียมการรับมือกับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง ซึ่งทางคณะฯ จะได้นำข้อมูล รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มเติมของชาวบ้าน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar