เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกขบวนนำของกิน ของใช้ มาไว้ที่อุดรธานี

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกขบวนนำของกิน ของใช้ มาไว้ที่อุดรธานี
.
วันนี้(30 มิ.ย.)ที่ลานกิจกรรม The Road UD Town อ.เมืองอุดรธานี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณนิภา บุญระยอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (East-Northern Thailand & GMS Expo) โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ และนางณัฐพร มหาไพบูรณ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงรายนำผู้ประกอบการมาออกร้านมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายภายในงานกว่า 150 บูท
.
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยังได้ใช้เวทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เรื่องการผลิต การตลาดเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดต่อไป 
.
สำหรับกิจกรรมภายในงานตลอดระยะเวลา 5 วัน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จำนวน 150 คูหา 
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในภายในงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ ข้าวหอมมะลิ ผ้าทอมือ ผ้าปัก เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก รวมไปถึงการจัดนิทรรศการแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สินค้าอัตลักษณ์แต่ละจังหวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
.
เป้าหมายของการจัดงานคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าด้านการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และสามารถพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสูตสากลนำมาซึ่งความเจริญทั้งรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังยืนต่อไป
.
การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม  2566 (5 วัน) ณ ลานกิจกรรม The Road UD Town อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
.
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย / ภาพ-ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar